Thursday, 19th of May 2022 Contact us on - info@srilanka-portalen.se

Samarbete mellan skolor från Sverige och Sri Lanka i pedagogik och “hållbart sätt att leva”

Internationellt samarbete mellan skolor i pedagogik och “hållbart sätt att leva”.

 ”Futuraskolan ” Bergtorp i Täby , har fått stipendier för att utveckla ett pedagogiskt samarbete med en internationell skola på Sri Lanka, Royal International School (RIS) i Kurunegala. Skolorna ska träffas för första gången  nu i februari för att påbörja ett framtida samarbete.

Målsättning

Målsättningen med samarbetet mellan skolorna är att öppna upp kommunikationsvägar mellan lärare och elever för att utbyta och utveckla färdigheter i språk och kommunikation med en annan kultur samt att samarbeta i ett aktuellt projekt inom miljöområdet.  Förhoppningsvis blir det senare i projektet tillfällen för både lärare och elever att besöka respektive länder.

 

Projektet ”hållbart sätt att leva ”.

Projektet med “hållbart sätt att leva” handlar inledningsvis om att studera hur miljön ser ut runt eleverna i respektive land. Det fortsatta arbetet i projektet handlar om skapa förståelse för elevens egen möjlighet att påverka miljön exempelvis genom sopsortering, val av ekologiska matalternativ, orsak och verkan via elevernas livsstil osv. Eleverna kommer att få tillfälle att jämföra och förstå varandras utgångsläge och situation och tillsammans göra planer till förbättringar. Det är 2 skilda kulturer med väldigt olika förutsättningar som möts i ett gemensamt arbete.
 

Sverige som ett av världens rikaste länder rankas bland de som kommit längst när det gäller att minimera giftiga utsläpp i naturen samt att återvinna material. Däremot är medvetenheten lägre bland dagens elever runt bra miljöval och individens egen möjlighet till att påverka miljön.
Allt är inte perfekt i Sverige trots 50 års miljöarbete, men Sverige är ändå en bit på väg.

Sri Lanka som är ett utvecklingsland (pånyttfött 2009 efter ett 30 år av inbördeskrig, och då, 2009 räknat som ett av världens fattigaste länder) står idag på randen till välfärd där mängder nya material och teknik kommer in i hemmen, i snabb takt. Hushållsavfall som tidigare till stor del var matrester innehåller nu mycket annat och det är bråttom att etablera kunskap och nya beteenden hos befolkningen. En rad saker, exempelvis sopsortering är på gång i landets städer, men från en låg nivå. Mycket av avfallet riskerar fortfarande att hamna i naturen och i havet.

87
En början till sortering av sopor…samt uppsamling av hushållselektronik 

Profilering av skolan

De båda skolorna har som övergripande ambition att föra in miljö och hållbar livsstil i den ordinarie skolarbetet i någon form och i skolans profil.
Båda skolorna drivs i privat regi, har utökade program för att stärka individen som exempelvis sport i olika former samt har också den uttalade ambitionen att lära eleverna bli goda världsmedborgare med en sund livsstil.

Projektgruppen som åker till Sri Lanka
En väl sammansatt projektgrupp från Futuraskolan på 4 personer åker i slutet av februari till Sri Lanka för möten med lärare, skolledning och elever. Ett antal studiebesök och intressanta event är inplanerade, en intressant fortsättning är att förvänta av de 2 skolornas arbete.

 

23
Från höger
Mats Vikström: Rektor på Futuraskolan Bergtorp, pedagogisk ledare.
Susanne Starkebo: Lärare i engelska, spanska och kommunikation. Erfarenhet av skolarbete i utvecklingsland. Initiativtagare till samarbetet med Sri Lanka.
Susanne Almen: Lärare i samhällsorienterade ämnen(SO) med ett eget specialintresse för miljö.
Johan Filander: Lärare i engelska och kommunikation. Ansvarig för internationella skolprojekt och skolsamarbeten på Futuraskolan Bergtorp.

Följ projektet “hållbart sätt att leva”
TravelResearch, (Srilanka-portalen) kommer att följa arbetet och rapportera om hur det fortskrider.
Vi har en förhoppning att projektet som handlar om hållbart sätt att leva blir ett nationellt initiativ i respektive land och att arbetet mellan elever från de båda länderna kan öka intresset för ämnet och att arbetet uppmärksammas av myndigheter och företag.
Hållbar livsstil är lönsamt för landet, invånarna, och inte minst för företag.
Följ en spännande fortsättning, bli följare på FB.

Följ även Futuraskolans blogg om projektet: Klicka här

Futuraskolan Täby i Täby, Sverige: (http://www.futuraskolan.se/school/bergtorp/)

Royal International School(RIS) i Kurunegala Sri Lanka.(www.royalint.lk/)

© 2022 - sri lanka-portalen