Thursday, 19th of May 2022 Contact us on - info@srilanka-portalen.se

Latest!- Boat Swow & Fishery Exhibition

 Ö-nationen Sri Lankas Internationella båtmässa med framtidstro.
– mässan i år var för entreprenörer,beslutsfattare, investerare och båtindustrin,
– nästa edition, 2017, bör vara för en potentiellt expansiv lokal- och export marknad? Stor beslutsamhet runt Sri lankas strategiska utgångsläge och förutsättningar.

Intryck från mässan

Årets Internationella båt mässa på SriLanka hölls i år i Dickowita Fishery Harbour utanför Colombo. Mässan liknade inte någon av de större båtmässorna i Europa som vanligtvis ståtar med mångfald av båtmodeller, marinprodukter, krom och glans. Nej, Sri Lanka som ur ett industriellt och kommersiellt perspektiv kan sägas blivit återfött efter ett nästan 30 års inbördeskrig år 2009 har ”passerat gå” gällande fritidsbåtar och befinner sig på en annan nivå på utvecklingsstegen. Men man har i skuggan av ett krig behållit traditioner, kapacitet och kompetens att bygga båtar. Det som saknas är marinor och båt- parkeringar och andra praktiska förutsättningar för att fritidsbåtsektorn ska blomstra, och industrin båtcharter är i sin linda.

44444222222

 

På Sri lanka med närområde finns dock en allt starkare köpkraft från en växande medelklass som kommer att vilja ha båtar i närtid. Med SriLankas tropiska klimat och vackra natur ökar turismen kraftigt och som även förväntas gå till sjöss. Båtcharter verksamheter projekteras och startas i snabb takt. Detta tillsammans med Srilankas strategiska läge, tillgång till kompetent och kostnadseffektiv arbetskraft, långa oexploaterade strandlinjer och djuphamnar kommer allt att ske mycket snabbt om krafter samverkar. Redan idag är SriLanka en alldeles utmärkt produktionsdestination som rätt hanterat kan öka SriLankas export av båtar avsevärt. Som båtbyggare kan man konstatera att alla byggtekniska komponenter finns på plats vare sig det gäller att bygga båtar i alla konfigureringar och volymer, installera senaste motortekniken från världens ledande leverantörer till senaste instrumentering med fältbussteknik. Allt finns på plats.

www102222

Denna gång handlade mässan om att samla båt-industri, entreprenörer, politiker och beslutsfattare för att visa behovet av att var och en tar sitt ansvar för att ta bort hinder och skapa möjligheter för en snabb expansion av båtsektorn. I närvaro av ”Super yacht företag”som Benetti med etablerings-planer, samstämmiga ”must do ” från industri och organisationer som BTI (Boat building Technology Instiute Lanka) och EDB (Export Development Board) , bland berörda, och avgivna löften från ministrar och beslutsfattare kommer utvecklingen att gå snabbt.

Nästa mässa kommer med stor sannolikhet (alternativt med stark rekommendation) att ske på en mer central plats i Colombo som är tilgänglig för allmänheten, och med mer glans och glamour. Det bästa sättet att röja hinder för utveckling är att skapa efterfrågan från marknaden(privatpersoner, hotellägare, båttaxi mfl ). Detta gäller även för utländska båt-producenter som behöver se och kittlas. Man gör detta genom att visa vackra och eftertraktade produkter samt att visa kompetens.

wwwwww
Kvällen avslutades med mingel och modevisning med lokala produkter

Ett hett tips till entreprenörer och investerare: när en marknad befinner sig i startblocken mot expansion ska man vara på plats. I många avseenden är Sri Lanka idag”The land of Opportunities like no other”. Håll i hatten.

Lars Englund

© 2022 - sri lanka-portalen